Avis legal

Avís Legal
1. DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular del domini web és JARDINERIA JAUME, SL (en endavant JARDINERIA JAUME), amb domicili al carrer mas les Comes, S/N, sant joan les Fonts, CP 17857, Girona, número de CIF: B17654757 inscrita al registre Mercantil de Girona. Tomo 1617, Llibre 0, Foli 214, Secció 8, Fulla GI27202, Inscripció 1ª. Correu electrònic de contacte del lloc web: info@jardineriajaume.net.

2. USUARIS
L’accés i / o ús d’aquest portal de JARDINERIA JAUME atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades condicions s’aplicaran independentment de les condicions generals de contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL
http://www.jardineriajaume.net proporciona accés a una multitud d’informació, serveis, programes o dades (en endavant “contingut “) pertanyents a JARDINERIA JAUME o els seus llicenciants, que l’usuari pot accedir en línia. L’usuari assumeix la responsabilitat per l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que seria necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En el registre, l’usuari serà responsable de facilitar informació veritable i legal. Com a resultat aquesta matrícula, l’usuari pot facilitar una contrasenya que serà responsable, es compromet a fer un ús diligent i confidencial de les mateixes.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com ara serveis de xat, fòrums de discussió o grups de discussió) que el nom del creador de les ofertes d’empresa lloc web a través del seu portal i amb caràcter no exhaustiu, per no utilitzar-los per (i) participar en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de un racista, xenòfob, de terrorisme o natura contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics del nom de l’empresa del lloc web, seus proveïdors o terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus o qualsevol altres sistemes físics o lògics capaços de provocar aquest dany esmentat anteriorment; (iv) per intentar accedir i, on s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-lo manipular els seus missatges. Nom de l’empresa creativa de la web es reserva el dret de retirar tots els comentaris i les contribucions que violin respecte a la dignitat de la persona, que és discriminatori, racista, xenòfob, pornogràfic, que violen la joventut o infància, ordre o seguretat públiques o que, segons la seva opinió, no eren adequats per a la publicació. En qualsevol cas, JARDINERIA JAUME no es farà responsable de les opinions que abocaments per ells usuaris mitjançant els fòrums, xats o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES
JARDINERIA JAUME compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a info
JARDINERIA JAUME, com de fer saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau.

Així mateix, JARDINERIA JAUME informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
JARDINERIA JAUME per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos ; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc. titularitat de JARDINERIA JAUME o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32. 1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de JARDINERIA JAUME. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de JARDINERIA JAUME. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de JARDINERIA JAUME.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
JARDINERIA JAUME no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS
JARDINERIA JAUME se reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificaciones que consideri oportú al seu portal, poquen modificar, eliminar o afegir tan el continguts i serveis que es deixen a través de la mateixa, com la forma en la que apareixen presentats o localitzats al seu portal web.

8.ENLLAÇOS
En el cas que a www.jardineriajaume.net es disposesin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, JARDINERIA JAUME no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas JARDINERIA JAUME assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitut, amplitut, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ
JARDINERIA JAUME es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10.GENERALITATS
JARDINERIA JAUME perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
JARDINERIA JAUME podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins degudament publicades. que siguin modificades per unes altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre JARDINERIA JAUME i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Girona.