Fonts Ornamentals
Espais de relax
Tots els colors i mides
Ŕrids i Graves
Gespa artificial i natural
Realisme pur
Moderns i classics
Cerŕmica i testos
Verticals i naturals
Murs vegetals
Naturals i tractats
Tanques
Sistemes de reg
Automŕtics i manuals
 
 
 
CONTACTE

Email: info@jardineriajaume.net

Telf:972 29 13 97 - 609 37 29 40
JARDINERIA JAUME

A26 - Sortida 79

Sant Joan les Fonts