Planta Vivaç
LLIRI CALAS  T.2/3
BLAUET  T.12/13
11,60€ IVA inclòs
HORTÈNSIA  D'HIVERN  T.1L
3,95€ IVA inclòs
GASANIA  T.13 VARIADA
2,95€ IVA inclòs
9,99€ IVA inclòs
LOROPETALUM
3,95€ IVA inclòs
TULBALGIA VIOLECEA T.2L
3,95€ IVA inclòs
HEUCHERA HYB.  T.2L
5,75€ IVA inclòs
AGAPANTHUS T.2L
3,55€ IVA inclòs
HEUCHERA HYBRIDA T.14,/1,5L
PLANTA VIVAÇ MIX
3,55€ IVA inclòs
0,95€ IVA inclòs
SILENE PSEUDOATOCION T.10,5/11
3,10€ IVA inclòs,,
GARRASPIQUE IBERIS SEMPERVIRENS T.13/1L
2,60€ IVA inclòs
 
 
 
 
CONTACTE

Email: info@jardineriajaume.net

Telf:972 29 13 97 - 609 37 29 40
JARDINERIA JAUME

A26 - Sortida 79

Sant Joan les Fonts