Planta Vivaç
LLIRI CALAS  T.2/3
BLAUET  T.12/13
 
HORTÈNSIA  D'HIVERN  T.1L
 
GASANIA  T.13 VARIADA
 
 
LOROPETALUM
 
TULBALGIA VIOLECEA T.2L
 
HEUCHERA HYB.  T.2L
 
AGAPANTHUS T.2L
 
HEUCHERA HYBRIDA T.14,/1,5L
PLANTA VIVAÇ MIX
 
 
SILENE PSEUDOATOCION T.10,5/11
 
GARRASPIQUE IBERIS SEMPERVIRENS T.13/1L
 
 
 
 
 
CONTACTE

Email: info@jardineriajaume.net

Telf:972 29 13 97 - 609 37 29 40
JARDINERIA JAUME

A26 - Sortida 79

Sant Joan les Fonts