L’AIGUA 100%
NATURAL
CUIDA LA TEVA SALUT
RESPECTA EL MEDI AMBIENT
Piscines Biològiques
Aigua pura sense aditius
Per què una filtració Biològica?
Laigua de la piscina biològica es regenera de forma natural i gràcies als microorganismes,
a una esterilització que reprodueix fenòmens naturals.
L
aigua és totalment natural, no és irritant, no causarà cap al·lèrgia a la pell i fins i tot
serà una festa pels ocells al jardí.
FILTRACIÓ BIOLÒGICA
CONVERTEIXI LA SEVA PISCINA en una de 100%
NATURAL
Una bomba (1) equipada amb un ecocontrolador de cabal (2) fa circular l'aigua de l'estany cap al Polivortex (3), el veritable depurador d'aigua, que manté totes les partícules en suspensió de més de 30?m, creant microciclons. El Shark Bead (4), filtre biològic a pressió creat exclusivament per Aquatic Science, permet que els microorganismes digereixin tots els residus orgànics de laigua i finalment, l'Uvozone (5), una tecnologia innovadora, permet un tractament conjunt per la radiació ultravioleta i l'ozó s'encarrega de la desinfecció.
El sistema de filtració “LOTUS” s’integra perfectament a la sala d’equips ja existens, el que permet l’aprofitament màxim de l’espai disponible i una reducció en el cost de l’instal·lació.
PISCINA BIOLÒGICA
És una filtració, eficaç i segura, gràcies a la combinació de 3 elements bàsics.
Filtració Bio

La filtració biològica per a piscines s'ha associat històricament al concepte de zones de bany naturals o d'estanys per nedar, basats en la fito depuració. Aquesta tècnica, noble i antiga, revela però les seves limitacions a l'hora d'obtenir i garantir una aigua de bany sana. Això ha contribuït al fet que es transmeti una imatge sovint negativa de la filtració biològica. L'interès creixent per les alternatives al clor ha impulsat a molts a oferir solucions denominades "biològiques". El clor es sol substituir per un altre desinfectant, pel que no es tracta d'una filtració biològica

En una piscina de filtració biològica com nosaltres l'entenem, l'aigua es regenera naturalment. La tecnologia Lotus, que reprodueix els fenòmens naturals al mateix temps que els controla, permet obtenir una aigua de bany innòcua, sana i neta.

Ja no és necessari de recórrer a productes desinfectants per mantenir una qualitat d'aigua que respongui a unes exigències sanitàries elevades: parlem d'una aigua desinfectada, no desinfectant! Com en el cas d'una piscina tradicional, poden plantejar-se molts equipaments diferents: calefacció, persianes, bicicleta aquàtica ... Sense concessions en qüestió de confort. Més que una alternativa a les piscines clorades, el sistema de filtració Lotus re inventa la piscina i permet descobrir noves sensacions en harmonia amb la natura i amb la salut del banyista.
El sistema de naturalització
“LOTUS”
, és una alternativa real
a la piscina de clor tradicional.
Els avantatges del sistema de filtració LOTUS per a piscines :

• El sistema reprodueix els fenòmens naturals i els té sota control sense
fer servir cap producte químic.

• Com que la fitodepuració és opcional, l’espai disponible es pot
dedicar completament a la zona de bany.

• El sistema LOTUS d’Aquatic Science s’adapta majoritàriament a totes
les piscines.

• En una piscina equipada amb el sistema LOTUS d’Aquatic Science és
possible escalfar l’aigua i afegir-li tot tipus d’accessoris (una coberta,
un sistema de natació a contracorrent, etc.).

• També es recomana aquest sistema de filtració per a les piscines
interiors.

• Quant a l’estètica i la integració en el paisatge, són possibles totes les
opcions
0% QUÍMICA
100% NATURAL
 
 
 
 
CONTACTE

Email: info@jardineriajaume.net

Telf:972 29 13 97 - 609 37 29 40
JARDINERIA JAUME

A26 - Sortida 79

Sant Joan les Fonts